5.1. Zasady i warunki amortyzacji (o kompletności i zdatności do użytku), wyłączenia z amortyzacji. (2)

5.1. Zasady i warunki amortyzacji (o kompletności i zdatności do użytku), wyłączenia z amortyzacji. (2)

Dodaj komentarz

Copyright ©  Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA - KURSY Z KSIĘGOWOŚCI