Szkolenie PKPIR – Kurs Zostań Mistrzem Księgowości PKPiR

Szkolenie PKPIR – Kurs Zostań Mistrzem Księgowości PKPiR

Obecnie kurs z PKPiR Zostań Mistrzem Księgowości PKPiR został

zastąpiony przez bardziej obszerny kurs zawierający rozszerzoną

tematykę i jeszcze bardziej dopracowany warsztat.

SAMODZIELNY KSIĘGOWY – księgowość uproszczona

Szczegóły kursu

SAMODZIELNY KSIĘGOWY – księgowość uproszczona

Jak wygląda Kurs PKPiR 

  1. Po zakupie natychmiast dostaniesz login i hasło do platformy online, gdzie będą znajdowały się materiały szkoleniowe,
  2. Plan szkolenia ułożony jest na 2 miesiące ,
  3. Materiały na platformie są sukcesywnie udostępniane tydzień po tygodniu przez 60 dni (WIDEO + ćwiczenia i notatki PDF do przerobienia w bieżącym tygodniu.
  4. Po zakończeniu szkolenia jest możliwość uzyskania bezpłatnego certyfikatu,
  5. Spis modułów szkolenia znajduję się na dole strony,

Kurs PKPiR – księgowość uproszczona zawiera:

  • ponad 30 godzin szkoleń WIDEO,
  • Plan kursu na 2 miesiące
  • ponad 140 sztuk PDF do pobrania (w tym notatki, zadania + rozwiązania zadań, interpretacje, wzory dokumentów, itp.),

Jak widzisz zasób jakie dostajesz decydując się na szkolenie jest ogromny.

Jestem pewna, że żadne inne szkolenie z PKPiR nie zawiera tak obszernych materiałów w tak korzystnej cenie z dostępem na 6 miesięcy do materiałów WIDEO.

 


Kurs z KPiR –  certyfikowany

Po ukończeniu szkolenia dostaniesz certyfikat z indywidualnym numerem – dzięki temu legitymując się tym certyfikatem u przyszłego pracodawcy – on może potwierdzić jego autentyczność.


Spis treści kursu PKPiR

Moduł I. Wprowadzenie do PKPiR

1.1. Podmioty zobowiązane do prowadzenia PKPiR

1.2. Wyłączenia z prowadzenia PKPiR

1.3. Zwolnienia z obowiązku prowadzenia PKPiR

1.4. Ważne terminy przy dokonywaniu niezbędnych formalności

1.5. Wzór PKPiR – omówienie struktury.

1..6. Obliczanie zaliczek na podatek dochodowy (zasady ogólne, podatek liniowy).

Moduł II. Rejestracja jednoosobowej działalności gospodarczej

1.1. Formy opodatkowania działalności gospodarczej.

1.2. Jak wypełnić i złożyć wniosek CEIDG-1

1.3. Zgłoszenie do ZUS (jaki druk wybrać, jak dokonać zgłoszenia, jaki wybrać kod, jakie obowiązują terminy, składki ZUS na jakich zasadach).

Moduł III. Remanent

1.1. Remanent początkowy

1.2. Remanent w trakcie roku

1.3. Remanent końcowy.

Moduł IV. Metody ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych w PKPiR

1.1 Metoda memoriałowa

1.2. Metoda kasowa

1.3. Porównanie metody kasowej i metody memoriałowej

1.4. Ujęcie kosztów metodą kasową

1.5. Ujęcie przychodów metoda kasową

1.6. Ujęcie kosztów metoda memoriałową

1.7. Ujęcie przychodów metodą memoriałową

Moduł V. Dowody księgowe

1.1. Elementy dowodów księgowych

1.2. Faktura VAT

1.3. Rachunek

1.4. Faktura VAT korygująca

1.5. Nota korygująca

1.6. Dowody wewnętrzne

1.7. Dowody księgowe w szczególnych sytuacjach.

Moduł VI. Przychody

1.1. Przychody i pozostałe przychody

1.2. Przychody niepodlegające opodatkowaniu.

1.3. Moment powstania przychodu.

1.4. Przychodu w walutach obcych (różnice kursowe).

1.5. Inne przychody

Moduł VII. Koszty

1.1. Koszty: zakup materiałów i towarów, wynagrodzenia (z umowy o pracę, umowy o dzieło, zlecenia), podatki i opłaty inne.

1.2. Wydatki, które nie stanowią kosztów uzyskania przychodów.

1.3. Moment powstania kosztu.

1.4. Koszty związane z naliczonym VAT.

1.5. Koszty na przełomie roku.

1.6. Leasing (bardzo częsty temat i związane z nim opłaty).

Moduł VIII. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne

1.1. Definicja środka trwałego w interpretacjach indywidualnych

1.2. Definicja wartości niematerialnych i prawnych w interpretacjach

1.3. Wartość początkowa – jak ustalić dla środka trwałego a jak dla wartości niematerialnych i prawnych

1.4. Likwidacja, zbycie i utrata środka trwałego.

Moduł IX. Amortyzacja

1.1. Rodzaje amortyzacji.

1.2. Amortyzacja jednorazowa.

1.3. Amortyzacja samochodu – limity

Moduł X. Samochód w działalności gospodarczej

Moduł XI. Zamknięcie księgi przychodów i rozchodów

1.1. Podsumowanie zapisów rocznych.

1.2. Remanent – wycena, uwzględnienie różnic remanentowych i ustalenie dochodu)

1.3. Rozliczenie jednoosobowej działalności gospodarczej na PIT – 36.

Moduł XII. Dotacje, darowizny i refundacje w PKPiR.

Część II. Warsztaty na programie do księgowości (Rachmistrz GT firmy Insert).

W tej części będziemy zakładać firmę w programie księgowym, prowadzić ewidencje: sprzedaży i zakupu VAT, wyposażenia, środków trwałych (również będziemy je amortyzować), wartości niematerialnych i prawnych, będziemy ewidencjonować zdarzenia gospodarcze, zamykać miesiąc i rok).


POZNAJ OPINIE KURSANTÓW Z 1 EDYCJI Kursu KPiR

Zostań Mistrzem Księgowości PKPiR


 

Pozostałe opinie

Jeśli jeszcze mnie nie znasz i nie wiesz w jaki sposób wyglądają szkolenia prowadzone przeze mnie i nie masz pewności czy to dobra inwestycja to zapraszam Cię do sprawdzenia opinii na mojej stronie na FB gdzie prowadzę szkolenia za darmo: sprawdź opinie na mój temat

 

GWARANTUJĘ Ci, że po ukończeniu szkolenia będziesz w 100% przygotowany/a do rozpoczęcia pracy w uproszczonej księgowości


Obecnie kurs z PKPiR Zostań Mistrzem Księgowości PKPiR został

zastąpiony przez bardziej obszerny kurs zawierający rozszerzoną

tematykę i jeszcze bardziej dopracowany warsztat.

SAMODZIELNY KSIĘGOWY – księgowość uproszczona

Szczegóły kursu

SAMODZIELNY KSIĘGOWY – księgowość uproszczona

Copyright © 2022 Akademia Księgowości i Prawa Podatkowego EWELINA DULĘBA - KURSY Z KSIĘGOWOŚCI